Ontwikkeling Duvelhof: eerste stappen gezet met drukbezochte buurtbijeenkomsten

Persbericht

Tilburg, 16 september 2021 – Met twee drukbezochte buurtbijeenkomsten zijn donderdag 16 september de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van Duvelhof. Een woon- werkgemeenschap in en rondom het Duvelhok aan de Sint Josephstraat in Tilburg. Meer dan 130 omwonenden en eigenaar van het terrein DOKVAST gingen met elkaar in gesprek. De omwonenden was vooraf gevraagd vragen, zorgen en ideeën over de ontwikkeling in te sturen. Eigenaar DOKVAST presenteerde hun plannen voor horeca in het Duvelhok en ideeën voor de rest van het terrein aan de buurt: “Wij staan aan het begin van het proces. We hebben het benodigde voorwerk gedaan en een mogelijke uitwerking op papier gezet. Nu willen we de plannen voor Duvelhof samen met jullie tot een succes maken”.

Er bleken tijdens de bijeenkomsten met name vragen over de plannen voor hoogbouw te zijn. Ook parkeren en verkeersstromen in de wijk en horeca in het Duvelhok kwamen aan bod. Dit werd voorgelegd aan DOKVAST, architectenbureau ZECC en de onlangs betrokken mogelijke Tilburgse horeca-uitbaters Dirk de Leeuw, Davey Stevens en Marion Leijtens, (o.a. bekend van het T-huis in het Spoorpark). Toine Hooft van Bureau Stedelijke Planning leidde de buurtbijeenkomsten namens DOKVAST: “We merkten vooral zorgen bij de buurtbewoners over het betrekken van de wijk, de volumestudie die men al voorbij had zien komen en in hoeverre men inspraak heeft. We hopen dat we vandaag hebben kunnen overbrengen dat DOKVAST echt nog aan de start van deze ontwikkeling staat en dat er nog niets vaststaat. We hebben de buurtbewoners gevraagd mee te denken met DOKVAST en met een afvaardiging van de wijk samen vorm te geven aan de plannen en de beste manier om de bewoners te betrekken en op de hoogte te houden.”

Duvelhof: een woon-werkgemeenschap voor bewoners, ondernemers, omwonenden en bezoekers

Een woon-werkgemeenschap die uitnodigt tot ontmoeten, wonen, werken, verblijven en uitwisselen, dat is wat eigenaar DOKVAST wil creëren op het voormalig fabrieksterrein. Edwin Clout, DOKVAST: “Met het Duvelhof bouwen we aan een mooie plek voor bewoners, ondernemers, omwonenden én bezoekers. Met aandacht voor cultuur en sociaal ondernemerschap”. In het rijksmonument staan dynamiek en uitwisseling centraal. Cultureel erfgoed met een lage drempel, dankzij prikkelende exposities in de duvelhokken en entreehal. Een laagdrempelig grand café met een uitnodigend terras onder de omringende monumentale bomen. Een plek van verbinding én diversiteit – hartelijk, dynamisch en nieuwsgierig. Aan de achterkant van het Duvelhof is plaats voor een nieuwe woonomgeving. Duurzame, compacte woningen dragen bij aan de beleving van rust en ruimte: met veel licht en lucht in de panden en een open, groen binnenplein voor de deur, dat het wonen met werken en recreëren verbindt.